Boşanma ve Aile Hukuku

Aile hukuku ve boşanma davaları İLERİ Hukuk&Danışmanlık Bürosu’nun temel uzmanlık alanlarından birisidir. Büromuz başta Medeni Kanun kapsamına giren sorunlar olmak üzere aşağıdaki konularda hukuki destek vermektedir.
  • Boşanma davalarının yürütülmesi,
  • Mal varlığı tasfiyesinin yürütülmesi,
  • Malvarlığı sözleşmeleri hakkında hukuki destek ve danışmanlık verilmesi,
  • Taraflar arası protokol düzenlenmesi ve bunun yürütülmesi,
  • Boşanma sebebiyle maddi ve manevi tazminat taleplerinin sunulması,
  • Aile içi şiddet durumunda tedbir kararının istenmesi,
  • Çocukların velayeti ve nafakası taleplerinin sunulması,
  • Evlat edinmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözülmesi,
  • Nişanlanmadan kaynaklanan ihtilafların çözülmesi