İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İLERİ Hukuk&Danışmanlık Bürosu olarak, müvekkillerimize İş Hukuku kapsamında verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz;

 • İşe iade davalarının hazırlanması ve dava sürecinin takibi,

 • Kıdem tazminatıihbar tazminatıfazla mesai ve sair haklara ilişkin olarak açılacak davaların hazırlanması ve dava sürecinin takibi,

 • Hizmet tespit davalarının hazırlanması ve dava sürecinin takibi,

 • Haklı fesih ve sonrasındaki dava süreçlerinin takibi,

 • İş Hukuku’nda işçi-işveren ilişkisinden kaynaklanan ihtilaflar kapsamında, şirketlerin insan kaynakları biriminin oluşturulmasının sağlanması ve sorunsuz olarak işleyişinde yasal çerçeve içinde iş hukuku danışmanlığı hizmeti verilmesi,

 • İşçi – işveren arasındaki hizmet ilişkisinden kaynaklanan her türlü uyuşmazlıkların ele alınması ve çözüm yollarının oluşturulması,

 • İşçi-işveren arasındaki hizmet ilişkisi kapsamında, iş sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesinde hukuki destek sağlanması,

 • İş Kanunu maddeleri ve iş hukuku mevzuatında yapılan değişiklikler kapsamında, iş sözleşmelerinin hızla revize edilmesi, tüm mevzuat uyumsuzluklarını ortadan kaldırılması,

 • İşçi-İşveren ilişkisi bağlamında, gizlilik ve rekabet yasağı sözleşmesi ve şartlarının hazırlanması,

 • İşçi-İşveren ilişkisi kapsamında, tarafların kanuni yükümlülüklerini yerine getirmelerine yönelik ihtarnamelerin ve gerektiğinde fesih ihtarnamelerinin hazırlanması ve buna ilişkin sürecin takibinin yapılması,

 • Grev ve lokavt sürecinde müzakerelerinin sürdürülmesi ve danışmanlık verilmesi,

 • Toplu iş sözleşmeleri müzakerelerinin yürütülmesi ve sözleşmelerin kaleme alınması,

 • Şirketlerin tabi olduğu mevzuat uyarınca şirket çalışanlarına verilecek eğitimlerle ilgili danışmanlık verilmesi,

 • İnsan kaynakları departmanlarına ve yöneticilerine yürürlükteki iş kanunu maddeleri ve mevzuatı hakkında eğitsel amaçlı seminler ve farkındalık arttırma programları düzenlenmesi,

 • Yasal mevzuat ve idari uygulamalar konusunda sürekli bilgilendirme,

 • Taşeronlarla olan ilişkilerin düzenlenmesi, şirket yönetmeliklerinin oluşturulması ve yönetime destek olunması,

 • Rekabet etmeme yükümlülüklerinin düzenlenmesi: Büyük ölçekli şirketlerin iş hukukuna ilişkin programlarının şekillendirilmesinde hukuki destek sağlanması,

 • Şirket üst düzey yöneticilerine iş hukukuna ilişkin eğitsel seminerler verilmesi,

 • İş hukuku dava dilekçelerinin hazırlanması,

 • İş hukuku davalarında, çalışma müfettişleri ve bölge çalışma müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerle ilgili idari ve hukuki süreçlerde ve İş Hukukuna ilişkin her türlü ihtilafların çözüm sürecinde temsil etme ve hakların savunulması.