İdare ve Vergi Hukuku

İLERİ  Hukuk&Danışmanlık Bürosu olarak, müvekkillerimize bu kapsamda verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz;

 • İdarenin sorumluluğuna ilişkin tazminat davaları,

 • Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin davalar,

 • İdari para cezalarına itiraz edilmesi & iptal davaları,

 • İmar hukukuna ilişkin ihtilaflar, & imar davaları,

 • İhale hukukuna ilişkin ihtilaflar & ihale davaları,

 • Kamulaştırma ile ilgili davalar,

 • Memur davaları yürütülmesi,

 • Öğrenci davaları açılması,

 • Karayolları Trafik Davalarının sonuçlandırılması,

 • İdari sözleşmelerden doğan davaların açılması,

 • Belediye Kanunu’na ilişkin uyuşmazlıklar ve çözüm yolları gibi konularda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmesi,