Sağlık Hukuku

İLERİ Hukuk&Danışmanlık Bürosu olarak, müvekkillerimize İş Hukuku kapsamında verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz;
  • Sağlık kurumu tedarikçileri, hastalar, çalışanlar ve devlet kurumları ile aralarında yapılan sözleşmelerin kanuna uygun bir şekilde hazırlanması ve düzenlenmesi,
  • Sağlık Bakanlığı’nın izin prosedürleri ile ilgili hukuki danışmanlık sunulması,
  • Sağlık alanında hizmet veren personelin tıbbi müdahale ve teşhis hatalarından meydana gelen maddi ve manevi tazminat davaları ve ceza davalarının takip edilmesi,
  • Sağlık personeli ve hastaların sigorta uyuşmazlıkları ile ilgili davaların takip edilmesi,
  • Doktorların malpraktis nedeni ile meydana gelen sigorta ve cezai uyuşmazlıkları ile ilgili davaların takip edilmesi,
  • Sosyal Güvenlik Kurumu ve sağlık hizmetleri arasında meydana gelen sorunların çözülmesi ve söz konusu sorunlar ile ilgili davaların takip edilmesi,
  • Devlet kurumlarına sağlık sunucular ile ilgili yapılan başvuru ve itirazların adli sürecinin takip edilmesi,
  • Tıbbi cihazlara, ilaç hammaddelerine ve tıbbi malzemelere ilişkin üretim, dağıtım ve araştırmaların düzenlenmesi ile ilgili sözleşmelerin hazırlanması,
  • Tıbbi ilaç patentleri ve ilaç markalarından kaynaklık uyuşmazlıklar ile ilgili davaların takibi,
  • Hastaların aldıkları sağlık hizmetleri ile ilgili açtığı davaların takibi gibi alanlarda sağlık hukuku avukatı hizmeti ile davalı ve davacı taraflara danışmanlık hizmeti sunmaktayız.